MEMBINA ORGANISASI PEMBELAJARAN-Siri 1


MEMBINA ORGANISASI PEMBELAJARAN Definisi organisasi pembelajaran ialah- Keupayaan organisasi memaksimumkan penggunaan potensi sumber manusianya bagi meningkatkan kualiti-NANCY DIXON 1994 Organisasi pembelajaran adalah falsafah bagi penglibatan dan tindak balas pada perubahan situasi kompleks dan… Continue reading